Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Link vào Dubai Palace điện tử

Dubai Palace tỉnh Nhà cái

Văn bản quy phạm pháp luật

18/2018/QĐ-Dubai Palace

Số văn bản 18/2018/QĐ-Dubai Palace
Ngày Ban Hành 04-06-2018
Ngày Hiệu Lực 19-06-2018
Cơ quan ban hành Dubai Palace tỉnh
Thể loại văn bản Quyết định
Người Ký Nguyễn Đức Hoàng
Trích Yếu Về việc quy định tỷ lệ (%) khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện bị thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính trên địa bàn tình Nhà cái
File đính kèm QD18.pdf