Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Link vào Dubai Palace điện tử

Dubai Palace tỉnh Nhà cái

Văn bản quy phạm pháp luật

17/2018/QĐ-Dubai Palace

Số văn bản 17/2018/QĐ-Dubai Palace
Ngày Ban Hành 30-05-2018
Ngày Hiệu Lực 09-06-2018
Cơ quan ban hành Dubai Palace Tỉnh Nhà cái
Thể loại văn bản Quyết định
Trích Yếu Về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác đăng ký đất đai,tài sản gắn liền với đất;cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động đất đai và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nhà cái
File đính kèm QD17.pdf