Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Link vào Dubai Palace điện tử

Dubai Palace tỉnh Nhà cái

Văn bản quy phạm pháp luật

16/2018/QĐ-Dubai Palace

Số văn bản 16/2018/QĐ-Dubai Palace
Ngày Ban Hành 30-05-2018
Ngày Hiệu Lực 08-06-2018
Cơ quan ban hành Dubai Palace Tỉnh Nhà cái
Thể loại văn bản Quyết định
Người Ký Võ Ngọc Thành
Trích Yếu Về việc bãi bỏ quyết định số 12/2013/QĐ - Dubai Palace ngày 07/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nhà cái về việc ban hành quy định cử cán bộ, công chức, viên chức di đào tạo sau đại học
File đính kèm QD16.pdf