Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Link vào Dubai Palace điện tử

Dubai Palace tỉnh Nhà cái

Văn bản quy phạm pháp luật

15/2018/QĐ-Dubai Palace

Số văn bản 15/2018/QĐ-Dubai Palace
Ngày Ban Hành 25-05-2018
Ngày Hiệu Lực 04-06-2018
Cơ quan ban hành Dubai Palace Tỉnh Nhà cái
Thể loại văn bản Quyết định
Người Ký Nguyễn Đức Hoàng
Trích Yếu Ban hành Quy định việc lập dự toán chi, giao dự toán chi và quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Nhà cái
File đính kèm QD15.pdf