Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Link vào Dubai Palace điện tử

Dubai Palace tỉnh Nhà cái

Văn bản quy phạm pháp luật

14/2018/QĐ-Dubai Palace

Số văn bản 14/2018/QĐ-Dubai Palace
Ngày Ban Hành 16-05-2018
Ngày Hiệu Lực 26-05-2018
Cơ quan ban hành Dubai Palace Tỉnh Nhà cái
Thể loại văn bản Quyết định
Người Ký Võ Ngọc Thành
Trích Yếu Về việc sửa đổi, bố sung điểm a khoản 1 Điều 10, Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nhà cái ban hành kèm theo quyết định số 11/2018/QĐ - Dubai Palace ngày 04/4/2018 của Dubai Palace tỉnh Nhà cái
File đính kèm QD14.pdf