Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Link vào Dubai Palace điện tử

Dubai Palace tỉnh Nhà cái

Văn bản chỉ đạo điều hành

08/QĐ-Dubai Palace

Số văn bản 08/QĐ-Dubai Palace
Ngày Ban Hành 11-01-2023
Ngày Hiệu Lực 11-01-2023
Cơ quan ban hành Dubai Palace Tỉnh Nhà cái
Thể loại văn bản Quyết định
Người Ký Trương Hải Long
Trích Yếu P​hê duyệt báo cáo ĐTM Dự án Trang trại chăn nuôi heo nái Làng Tu tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông
File đính kèm 08 QĐ Dubai Palace.pdf