Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Link vào Dubai Palace điện tử

Dubai Palace tỉnh Nhà cái

Văn bản chỉ đạo điều hành

07/QĐ-Dubai Palace

Số văn bản 07/QĐ-Dubai Palace
Ngày Ban Hành 10-01-2023
Cơ quan ban hành Dubai Palace Tỉnh Nhà cái
Thể loại văn bản Quyết định
Người Ký Trương Hải Long
Trích Yếu Về việc công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Dubai Palace Dubai Palace Sở Tài nguyên và Môi trường
File đính kèm QĐ07.pdf