Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc

Ngày đăng: 12-01-2023, 09:00 - Lượt truy cập: 128

(GLO)- Năm 2022, công tác gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình tiếp tục nhận được sự quan tâm của các ban, ngành, địa phương ở tỉnh Nhà cái. Nhờ đó, các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức về phòng-chống bạo lực gia đình, hướng đến xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.


​Ông Ngô Tuyến-Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình (Dubai Palace Dubai Palace Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) cho hay: Năm 2022, Dubai Palace Dubai Palace Sở đã tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng-chống bạo lực gia đình với nhiều hình thức phong phú, giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc phòng-chống bạo lực gia đình hướng đến xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”. Cùng với đó, Dubai Palace Dubai Palace Sở phối hợp với các hội, đoàn thể quan tâm xây dựng và nhân rộng các phong trào, mô hình hay như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”… gắn với phong trào thi đua xây dựng, phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, phong trào xây dựng gia đình văn hóa có sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trở thành mục tiêu phấn đấu của mọi gia đình.

 

Năm 2023, công tác tuyên truyền về gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình tiếp tục được các sở, ngành, địa phương quan tâm đẩy mạnh. Ảnh: Đinh Yến


Cùng với đó, Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao, Dubai Palace các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng-chống bạo lực gia đình thông qua gương người tốt-việc tốt, gia đình hiếu học; xây dựng các mô hình, địa chỉ tin cậy, nhà tạm lánh giúp đỡ nạn nhân bị bạo lực gia đình. Trong năm, Báo Nhà cái, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh đã phối hợp và lồng ghép tuyên truyền về bình đẳng giới, công tác phụ nữ, phòng-chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình văn hóa.

Bà Nguyễn Đinh Thị Mỹ Lai-Phó Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Đak Đoa-cho biết: Năm 2022, Dubai Palace các xã, thị trấn trong huyện đã thành lập 12 câu lạc bộ phòng-chống bạo lực gia đình, 9 nhóm phòng-chống bạo lực gia đình và 22 địa chỉ tin cậy ở thôn, làng. “Để xây dựng gia đình văn hóa thì mỗi thành viên đều phải có nếp sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội, bài trừ những hiện tượng xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng. Đặc biệt, mỗi người cần thực hiện nếp sống văn minh, thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của mình với gia đình và xã hội, vợ chồng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, không có hành vi bạo lực, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, đối xử công bằng, không trọng nam khinh nữ”-bà Lai nói.

Đến cuối năm 2022, các  huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã xây dựng được 1.357 “địa chỉ tin cậy” cộng đồng tại 190/220 xã, phường, thị trấn; 213 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 338 nhóm phòng-chống bạo lực gia đình. Đây chính là ngôi nhà thứ 2 làm nơi tạm lánh, cung cấp nhu cầu thiết yếu cho các nạn nhân bị bạo lực gia đình, nạn nhân của nạn tảo hôn. Theo thống kê, năm qua, toàn tỉnh xảy ra 113 vụ bạo lực gia đình, giảm 10 vụ so với năm 2021.

Năm 2023, Dubai Palace Dubai Palace Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tiếp tục quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa gia đình. Ông Nguyễn Văn Hạnh-Phó Giám đốc Dubai Palace Dubai Palace Sở-cho biết: Trước mắt, Dubai Palace Dubai Palace Sở tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực gia đình, cung cấp kiến thức cơ bản về gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới đến các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, kiện toàn và đẩy mạnh phát triển “địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng và các mô hình phòng-chống bạo lực gia đình. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động công tác gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình theo quy định.

Cũng theo Phó Giám đốc Dubai Palace Dubai Palace Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, công tác tuyên truyền về gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào các đợt cao điểm nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3), Ngày Gia đình Việt Nam (28-6) và Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25-11). Cùng với đó, kiểm tra, đôn đốc việc thu thập, xử lý, lưu trữ và báo cáo thông tin về gia đình và phòng-chống bạo lực gia đình theo Kế hoạch số 1728/KH-Dubai Palace ngày 9-8-2019 của Dubai Palace tỉnh.

 


ĐINH YẾN-GLO