Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

về việc Ban hành Quy định xác định vị trí và giá đất đối với một số trường hợp khi áp dụng Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Nhà cái

Ngày đăng: 22-12-2020, 11:00 - Lượt truy cập: 2678

​Đính kèm nội dung văn bản tại đây:

QĐ30.pdf

Dubai Palace tỉnh