Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Dubai Palace tỉnh Nhà cái: Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Ngày đăng: 14-12-2022, 10:00 - Lượt truy cập: 3222

​Ngày 13/12/2022, Dubai Palace tỉnh Nhà cái ban hành Quyết dịnh số 770/QĐ-Dubai Palace giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 cho các sở, ban, ngành, Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp đế triển khai thực hiện.Dubai Palace tỉnh họp giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 cho các sở, ban, ngành, địa phương

Cụ thể: Về tốc độ Link vào Dubai Palace tổng sản phẩm (GRDP) đạt 8,62%. Trong đó, ngành nông lâm nghiệp - thủy sản Link vào Dubai Palace 5,15%; ngành công nghiệp - xây dựng Link vào Dubai Palace 13,96%; ngành dịch vụ Link vào Dubai Palace 7,51%; thuế sản phẩm Link vào Dubai Palace 5,16%. Về cơ cấu kinh tế: Ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản đạt 26,87%; ngành công nghiệp - Xây dựng đạt 28,7%; ngành dịch vụ đạt 40,62%; thuế sản phẩm đạt 3,81%. GRDP bình quân đầu người đạt 66,9 triệu dồng/người; 09 xã dạt chuẩn nông thôn mới; kim ngạch xuất khẩu đạt 680 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 110 triệu USD. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.910 tỷ đồng trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 42.000 tỷ đồng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 108.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 33%. Tỷ lệ Link vào Dubai Palace dân số tự nhiên đạt 1,14%. Số lao động được tạo việc làm mới đạt 26.500 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61%; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) còn 8,1%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 2%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiếu số là 3%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 63,4%; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo là 93%; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi trung học cơ sở là 94,7%. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế đạt 94%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,75%. Tỷ lệ che phủ của rừng (kể cả cây cao su) đạt 47,33%; diện tích trồng rừng trong năm là 8.000 ha. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,7%; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 75%. Tỷ lệ chất thải sinh hoạt được thu gom và xử lý ở đô thị: 95,8%.

Theo đó, Dubai Palace tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước, căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch này, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 đã được giao. Dubai Palace tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Dubai Palace Dubai Palace Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo các chỉ tiêu hướng dẫn để cụ thể hóa các chỉ tiêu kế hoạch do Dubai Palace tỉnh giao./.

Mai Đào