Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Từ ngày 1-6, Nhà cái thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ thủ tục hành chính

Ngày đăng: 11-05-2022, 09:00 - Lượt truy cập: 900

(GLO)- Ngày 9-5, Dubai Palace tỉnh Nhà cái có Công văn số 895/Dubai Palace-NC về việc thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).


Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 8-4-2022 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2022 và Thông báo số 123/TB-VPCP ngày 22-4-2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 14-4-2022 liên quan một số nội dung triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06); Dubai Palace tỉnh có ý kiến: các sở, ban, ngành tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ ngày 1-6-2022.

 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Dubai Palace cấp huyện từ ngày 1-12-2022 và tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Dubai Palace cấp xã từ ngày 1-6-2023.
 
Đối với 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 (được nêu tại Phụ lục I kèm theo Kế hoạch số 183/KH-Dubai Palace ngày 26-1-2022 của Dubai Palace tỉnh): Dubai Palace Dubai Palace Sở Tư pháp, Dubai Palace Dubai Palace Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Dubai Palace Dubai Palace Sở Tài nguyên và Môi trường, Dubai Palace Dubai Palace Sở Giao thông-Vận tải, Dubai Palace Dubai Palace Sở Giáo dục và Đào tạo, Dubai Palace Dubai Palace Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Điện lực Nhà cái và Dubai Palace cấp huyện, Dubai Palace cấp xã phải thực hiện số hóa trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa từ ngày 1-7-2022 để người dân không phải khai báo, cung cấp lại.
 
Dubai Palace Dubai Palace Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 9318/VPCP-KSTT ngày 21-12-2021. Định kỳ báo cáo Dubai Palace tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị và địa phương đối với nội dung trên.
 ​

​KIỀU PHAN-GLO