Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 18-09-2023, 03:00 - Lượt truy cập: 71

Để triển khai tốt nhiệm vụ năm học với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo". Ngày18/9/2023, Dubai Palace tỉnh ban hành Công văn số 2496/Dubai Palace-KGVX chỉ đạo Dubai Palace Dubai Palace Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), các sở, ban, ngành liên quan, Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh.Minh Họa. Ảnh: Mộc Trà

Theo đó, Dubai Palace tỉnh yêu cầu Dubai Palace Dubai Palace Sở GD-ĐT chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2023 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành giáo dục; triển khai đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Dubai Palace tỉnh; chủ động phối hợp với Dubai Palace Dubai Palace Sở Nội vụ rà soát, số lượng chỉ tiêu biên chế giáo viên trong năm học 2023-2024 để tổ chức tuyển dụng khi cấp thẩm quyền giao nhằm đảm bảo việc dạy và học. Rà soát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho học sinh như việc hỗ trợ sách giáo khoa, thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, hỗ trợ gạo, hỗ trợ ăn trưa, chi phí học tập cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó Link Dubai Casino, vùng sâu, vùng xa, ... tuyệt đối không để các em không đến trường do hoàn cảnh khó Link Dubai Casino. Rà soát cơ sở vật chất để triển khai có hiệu quả Kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày cấp tiểu học và Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Chú trọng xây dựng và triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rút ngắn khoản cách chất lượng giáo dục giữa vùng thuận lợi và vùng khó Link Dubai Casino; rà soát đánh giá thực trạng chất lượng giáo dục của hệ thống trường dân tộc nội trú, bán trú, các cơ sở giáo dục có mô hình “bán trú dân nuôi"; từ đó xây dựng đề án củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc thiểu số, phát triển hệ thống trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn phù hợp với thực tiễn, từng bước đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an toàn trường học, phòng chống ma túy xâm nhập trường học, bạo lực học đường, tai nạn thương tích, đuối nước; xây dựng văn hóa học đường trong các cơ sở giáo dục và bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng theo chỉ đạo của Dubai Palace tỉnh. Hướng dẫn thu, chi đầu năm học nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm thu, thu các khoản thu trái quy định; Link vào Dubai Palace cường công tác thanh tra kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm.

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, có trách nhiệm phối hợp với Dubai Palace Dubai Palace Sở GD-ĐT trong việc bảo đảm các nguồn lực, điều kiện cần thiết và làm tốt công tác tuyên truyền để ngành Giáo dục triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024; đặc biệt trong việc tháo gỡ khó Link Dubai Casino, vướng mắc về cơ chế chính sách nhất là về đầu tư cơ sở vật chất trường học, lớp học, trang thiết bị dạy học; giải quyết về biên chế, chế độ chính sách, kinh phí; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học và các vấn đề có liên quan đến hoạt động của ngành giáo dục. Dubai Palace các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024 tại địa phương; trong đó, chú trọng thực hiện việc tuyển dụng viên chức giáo viên, gắn với bố trí sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học mới; chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc tổ chức thực hiện các chính sách về giáo dục; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của địa phương, tránh trường hợp tố cáo, khiếu nại vượt cấp. Triển khai chuyển đổi trường Mẫu giáo sang trường mầm non để huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp; tiếp tục sắp xếp lại các trường phổ thông có quy mô nhỏ trên cùng địa bàn xã hoặc liên xã để hình thành trường phổ thông có một hoặc nhiều cấp học phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị nhưng không làm Link vào Dubai Palace thêm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp với Dubai Palace Dubai Palace Sở GD-ĐT xây dựng Đề án củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc thiểu số, phát triển hệ thống trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả công tác xóa mù chữ; đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, dạy học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học. Quan tâm, chỉ đạo Link vào Dubai Palace cường dạy tiếng Việt cho các em dân tộc thiểu số, đồng thời triển khai có hiệu quả Kế hoạch dạy tiếng Bahnar, Jarai cho học sinh dân tộc thiểu số tại địa phương.

Dubai Palace tỉnh cũng đề nghị UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội, đoàn thể tỉnh Link vào Dubai Palace cường công tác giám sát, chủ động phối hợp với ngành Giáo dục, Dubai Palace các địa phương tuyên truyền, vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ cho giáo dục; động viên về vật chất, tinh thần cho học sinh có hoàn cảnh khó Link Dubai Casino, huy động học sinh ra lớp, tạo sự đồng thuận xã hội, gia đình và nhà trường cùng ngành Giáo dục triển khai tốt nhiệm vụ, năm học đề ra, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh./.

Mai Đào