Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Mức trợ cước, trợ giá và giá bán phân bón

Ngày đăng: 12-04-2006, 02:47 - Lượt truy cập: 665
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa quy định mức trợ giá đối với mặt hàng phân đạm là 1.000 đồng/kg, phân lân là 500 đồng/kg; đối tượng được mua là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có sản xuất nông nghiệp với định mức mỗi hộ 50 kg, trong đó 25 kg đạm, 25 kg lân và có thể hoán đổi từ loại này sang loại khác với tỷ lệ: 1 kg đạm = 2 kg lân.

Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa quy định mức trợ giá đối với mặt hàng phân đạm là 1.000 đồng/kg, phân lân là 500 đồng/kg; đối tượng được mua là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có sản xuất nông nghiệp với định mức mỗi hộ 50 kg, trong đó 25 kg đạm, 25 kg lân và có thể hoán đổi từ loại này sang loại khác với tỷ lệ: 1 kg đạm = 2 kg lân. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ trợ cước vận chuyển cho mặt hàng phân bón theo mức từ trung tâm TP. Pleiku, thị xã An Khê và các huyện về đến xã có cự ly vận chuyển từ 20 km trở xuống là 50.000 đồng/tấn, các xã có cự ly từ 21 km đến 40 km là 75.000 đồng/tấn, các xã có cự ly từ 41 km trở lên là 100.000 đồng/tấn. Trợ cước vận chuyển từ Qui Nhơn về đến trung tâm các huyện, thị xã, thành phố từ 70.000 - 130.000 đồng/tấn, tùy theo khoảng cách.

MAI ĐÀN

Báo Nhà cái