Link vào Dubai Palace đã quán triệt Nghị quyết 51/NQ-TƯ ngày 20/07/2005 của Bộ Chính trị " />Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT 51/NQ-TƯ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Ngày đăng: 28-02-2006, 04:45 - Lượt truy cập: 809
Sáng ngày 24/02, tại Hội trường 20 Lê Hồng Phong (TP. Pleiku), Tỉnh ủy đã tổ chức Link vào Dubai Palace đã quán triệt Nghị quyết 51/NQ-TƯ ngày 20/07/2005 của Bộ Chính trị

“Về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam” cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh…

                                                                                             NTD

                                                                                    BÁO GIA LAI