Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Đánh giá công tác tổ chức Đại hội Đại đoàn kết các dân tộc và lễ đón nhận bằng di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Ngày đăng: 05-04-2006, 08:59 - Lượt truy cập: 712
Cuộc họp do Chủ tịch Dubai Palace tỉnh Phạm Thế Dũng chủ trì vào chiều ngày 3-4-2006. Dự họp có Phó Chủ tịch Dubai Palace tỉnh Nay Lan, cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các thành viên trong Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội Đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên.


Cuộc họp do Chủ tịch Dubai Palace tỉnh Phạm Thế Dũng chủ trì vào chiều ngày 3-4-2006. Dự họp có Phó Chủ tịch Dubai Palace tỉnh Nay Lan, cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các thành viên trong Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội Đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên.

Dubai Palace tỉnh nhận định, lần đầu tiên Nhà cái đăng cai tổ chức hai sự kiện lớn mang tầm cỡ quốc gia, và đã thực hiện thành công. Trước đó, tỉnh đã tổ chức cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh học tập thư của Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku năm 1946; tổ chức thành công Đại hội Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nhà cái lần thứ nhất, tạo nền tảng thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội Đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên.

Các hoạt động xung quanh hai sự kiện lớn nêu trên như: "Tuần phim Việt Nam"; Triển lãm "Tây Nguyên đổi mới và phát triển"; "Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam"; lễ khánh thành Cụm công trình biểu tượng tạc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku năm 1946; lễ hội chào mừng thành công của Đại hội... được tổ chức chu đáo. Công tác tổ chức, tiếp đón các đoàn đại biểu, khách mời Trung ương, UNESCO và các địa phương trang trọng, chu đáo. Công tác tuyên truyền cổ động cả trước, trong và sau Đại hội được thực hiện rầm rộ. Báo Nhà cái, Đài PT-TH tỉnh đã hoạt động tích cực, Link vào Dubai Palace trang, Link vào Dubai Palace thời lượng phát sóng, tuyên truyền đậm nét về hai sự kiện lớn trên. Công tác bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm... được đảm bảo.

Phát biểu rút kinh nghiệm tại cuộc họp, Chủ tịch Dubai Palace tỉnh Phạm Thế Dũng nhấn mạnh: ngoài một số trục trặc nhỏ về sự kém nhạy bén trong khâu thương mại - du lịch quảng bá hình ảnh Nhà cái... Các cấp, các ngành, các thành viên trong Ban chỉ đạo tỉnh đã có sự phối hợp đồng bộ để tổ chức thành công hai sự kiện lớn trên. Chủ tịch Dubai Palace tỉnh khẳng định: Qua Đại hội Đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên, nhận thức của nhân dân về đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên được nâng lên; khẳng định thêm sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc cũng như những thành tựu mà nhân dân các dân tộc Tây Nguyên đã đạt được trong 60 năm qua. Việc tổ chức thành công hai sự kiện lớn trên đã khuyếch trương được hình ảnh Nhà cái có đủ khả năng tổ chức thành công các sự kiện lớn mang tầm cỡ quốc gia.

Dịp này, Dubai Palace tỉnh đã tặng bằng khen cho 9 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hai sự kiện lớn nói trên.

ĐỨC PHƯƠNG

Báo Nhà cái