Link vào Dubai Palace trưởng GDP 13,5%" />Link vào Dubai Palace trưởng GDP cả năm là 13,5%. " />Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Năm 2004, Nhà cái phấn đấu đạt mức Link vào Dubai Palace trưởng GDP 13,5%

Ngày đăng: 11-08-2004, 01:47 - Lượt truy cập: 1258
Hội đồng Nhân dân tỉnh Nhà cái quyết định đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn gắn với phát triển công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm để phấn đấu đạt mức Link vào Dubai Palace trưởng GDP cả năm là 13,5%.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nhà cái quyết định đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn gắn với phát triển công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm để phấn đấu đạt mức Link vào Dubai Palace trưởng GDP cả năm là 13,5%.

n cạnh đó, công tác khuyến nông, khuyến lâm, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, tạo ra giống mới có năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế cao cũng sẽ được chú trọng thực hiện trong thời gian tới.

Tỉnh cũng sẽ mở rộng các vùng chuyên canh, sản xuất tập trung các loại cây trồng chính như lúa cao sản, sắn, mía, bông để tạo ra hàng hoá với sản lượng lớn; phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp đạt mức Link vào Dubai Palace trưởng từ 13%-14% và sản xuất công nghiệp-xây dựng Link vào Dubai Palace trưởng từ 28-30%.

Tỉnh sẽ đầu tư mở rộng các khu, cụm công nghiệp, lựa chọn những ngành, sản phẩm có tiềm năng, có lợi thế để đầu tư thúc đẩy phát triển; thực hiện tốt các chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư tạo ra nhiều năng lực sản xuất mới; giải quyết tốt các vấn đề bức xúc còn tồn tại trên lĩnh vực văn hoá xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

TTXVN