Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Thành phố Pleiku có 30 đội cồng chiêng

Ngày đăng: 26-05-2023, 08:00 - Lượt truy cập: 122

(GLO)- Thành phố Pleiku (tỉnh Nhà cái) hiện có 30 đội cồng chiêng, múa xoang với trên 600 nghệ nhân. Những năm qua, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được TP. Pleiku đặc biệt quan tâm, coi đây là một nội dung quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.


Đội cồng chiêng thanh-thiếu niên làng Pleiku Roh (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) thường xuyên tham gia các hội thi, hội diễn... Ảnh: Mai Ka

Cùng với việc tuyên truyền, vận động để người dân nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị của không gian văn hóa cồng chiêng, ngành Văn hóa-Thông tin thành phố đã quan tâm mở các nhóm lớp, lớp học về cồng chiêng và các nhạc cụ dân tộc.

Đặc biệt, còn mời giảng viên chuyên ngành văn hóa nghệ thuật về giảng dạy để nâng cao chất lượng cho các đội cồng chiêng. Thành phố cũng chú trọng phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong việc truyền dạy và giữ gìn bản sắc văn hóa cồng chiêng.

Ngoài ra, thành phố còn tổ chức hội thi, hội diễn, sự kiện văn hóa… để các đội cồng chiêng có cơ hội rèn luyện, thể hiện tài năng; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân vừa góp phần thúc đẩy du lịch thành phố phát triển.​

MAI KA - GLO