Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Nghị định 91 giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp

Ngày đăng: 13-12-2022, 09:00 - Lượt truy cập: 289

(GLO)- Lời Tòa soạn: Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30-10-2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2022 có quy định về số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số thuế phải nộp theo quyết toán năm. Xung quanh nội dung này, P.V Báo Nhà cái đã có cuộc phỏng vấn ông Ksor Kut-Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh.


​* P.V: Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung những quy định nào của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP mà người nộp thuế cần quan tâm thực hiện, thưa ông?

 

Ông Ksor Kut. Ảnh: Đức Thụy

- Ông KSOR KUT: Nghị định số 91/2022/NĐ-CP được ban hành với 6 điểm sửa đổi, bổ sung. Đây cũng là các điểm mới mà người nộp thuế cần lưu ý khi thực hiện nghĩa vụ thuế như: quy định về trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc nghỉ lễ (thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế thuế); quy định về trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân; quy định về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ; quy định về nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa; quy định về trách nhiệm của tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử trong việc cung cấp thông tin; quy định về khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức, nhận thưởng bằng chứng khoán. Tất cả những điểm mới này đã được Cục Thuế thông báo rộng rãi trên các phương tiện, nền tảng website, Zalo, YouTube, Facebook.     

* P.V: Ông có thể cho biết thêm quy định về số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của 4 quý theo Nghị định số 91/2022/NĐ-CP?

- Ông KSOR KUT: Theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ, tính đến ngày 30-10 hàng năm, doanh nghiệp phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của 3 quý đầu năm không thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cả năm. Nếu tổng số thuế tạm nộp của 3 quý đầu năm thấp hơn 75% số thuế phải nộp của cả năm thì doanh nghiệp bị tính tiền chậm nộp trên số thuế nộp thiếu. Khi áp dụng quy định này vào thực tế đã bộc lộ nhiều bất cập như doanh nghiệp đến quý IV mới có doanh thu cao nên 3 quý trước đó tuy không có lãi và không có doanh thu vẫn phải tạm nộp thuế. Ngoài ra, còn có nhiều trường hợp doanh nghiệp ước tính kết quả kinh doanh vào quý III không chính xác và đến quý IV, nếu có kết quả kinh doanh tốt hơn so với các quý trước thì sẽ phát sinh thêm khoản tiền chậm nộp.

Nghị định số 91/2022/NĐ-CP đã sửa đổi quy định về số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số thuế phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 4 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV (ngày 30 tháng 1 năm sau) đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

 

Cục Thuế tỉnh Nhà cái tích cực triển khai các giải pháp giúp người nộp thuế sớm tiếp cận, sử dụng hóa đơn điện tử. Ảnh: Sơn Ca


* P.V: Việc áp dụng quy định mới này sẽ tạo thuận lợi gì cho doanh nghiệp, thưa ông?

- Ông KSOR KUT: Ngay sau khi Nghị định số 91/2022/NĐ-CP được ban hành và có hiệu lực từ ngày 30-10-2022, Cục Thuế tỉnh đã chủ động triển khai các nội dung của Nghị định đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối với các quy định được sửa đổi, bổ sung như quy định về số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp, theo tôi, việc sửa đổi này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là giảm bớt áp lực tài chính cho doanh nghiệp về cuối năm.

* P.V: Xin cảm ơn ông!

 SƠN CA (thực hiện)