Link vào Dubai Palace
đánh giá tình hình thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia và triển khai nhiệm vụ năm 2023.​" />Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Kông Chro triển khai nhiệm vụ 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày đăng: 08-02-2023, 09:00 - Lượt truy cập: 147
(GLO)- Sáng 7-2, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Kông Chro (tỉnh Nhà cái) giai đoạn 2021-2025 tổ chức
Link vào Dubai Palace
đánh giá tình hình thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Quang cảnh
Link vào Dubai Palace
Ảnh: Phương Liên

Năm 2022, tổng kế hoạch vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững của huyện Kông Chro là gần 151 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư phát triển là 124,686 tỷ đồng (ngân sách trung ương là 116,123 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 8,563 tỷ đồng); vốn sự nghiệp 26,269 tỷ đồng (ngân sách trung ương 24,753 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 222 triệu đồng, ngân sách huyện 1,294 tỷ đồng).

Từ các nguồn vốn trên, địa phương thực hiện nhiều dự án và tiểu dự án như: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội các huyện nghèo; ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng dân tộc thiểu số và miền núi; dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững; phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền núi để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; thực hiện lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới của 5 xã: Yang Trung, Ya Ma, Đak Pling, Đak Tơ Pang…

Tính đến ngày 6-2-2023, địa phương đã thực hiện, giải ngân các nguồn vốn cho 3 chương trình là 58,126 tỷ đồng, đạt 39% kế hoạch. Trong đó, vốn đầu tư phát triển 53,606 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch; vốn sự nghiệp là 4,520 tỷ đồng, đạt 17% kế hoạch.

Tại
Link vào Dubai Palace
, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến những khó Link Dubai Casino, vướng mắc trong việc phân bổ, giải ngân các nguồn vốn thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đưa ra những giải pháp để khắc phục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình trong năm 2023.

Cán bộ thôn, làng trên địa bàn xã An Trung (huyện Kông Chro) tích cực tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế. Ảnh: An Phát

Theo đó, năm 2023, Dubai Palace các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; Link vào Dubai Palace cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và sự quản lý, điều hành của chính quyền; tổ chức, hướng dẫn, thực hiện các giải pháp, chính sách hỗ trợ giống, phân bón, vật nuôi... cho hộ nghèo dân tộc thiểu số, giúp họ thoát nghèo bền vững; Link vào Dubai Palace cường thực hiện các giải pháp, chính sách hỗ trợ cho hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số mới thoát nghèo sản xuất kinh doanh Link vào Dubai Palace thu nhập cho gia đình, từng bước nâng cao đời sống; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện phụ trách giảm nghèo ở các xã, thị trấn.

Cùng với đó, các xã, thị trấn chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Tranh thủ nguồn lực từ doanh nghiệp, cộng đồng và các tổ chức nhân đạo, từ thiện để hỗ trợ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất kinh doanh; kêu gọi sự tham gia đóng góp của bản thân các hộ nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên, hạn chế đến mức thấp nhất tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

Các phòng, ban, ngành và các xã, thị trấn tích cực thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện, thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia…

AN PHÁT