Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Kông Chro học tập, quán triệt các Chuyên đề năm 2023

Ngày đăng: 31-03-2023, 08:00 - Lượt truy cập: 859
​(GLO)- 

Ngày 29 và 30-3, hơn 400 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức huyện Kông Chro (tỉnh Nhà cái) tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 và các chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy.


Quang cảnh
Link vào Dubai Palace
học tập, quán triệt các chương trình hành động và chuyên đề năm 2023. Ảnh: Phương Liên

Theo đó, các đại biểu đã được quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2023: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; thực hiện có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội và Kế hoạch số 84-KH/HU, ngày 14-3-2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Bên cạnh đó, các đại biểu được quán triệt Chương trình hành động Số 56-CTr/TU, ngày 6-3-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 67-CTr/HU, ngày 24-3-2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về Link vào Dubai Palace cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 7-10-2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội…

Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 và các chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

An Phát-GLO