Link vào Dubai Palace
tổng kết 10 năm thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).​" />Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Khen thưởng 20 tập thể xuất sắc trong kết nghĩa với các làng dân tộc thiểu số

Ngày đăng: 31-03-2023, 09:00 - Lượt truy cập: 136
(GLO)- Sáng 30-3, Thành ủy Pleiku (tỉnh Nhà cái) đã tổ chức
Link vào Dubai Palace
tổng kết 10 năm thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).​Thành phố Pleiku có 37 làng đồng bào DTTS, người DTTS chiếm 13,25% dân số, chủ yếu là người Jrai. Những năm qua, Thành ủy Pleiku đã chỉ đạo mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, các xã, phường triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 01 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kết nghĩa với các làng DTTS trên địa bàn TP. Pleiku.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Dubai Palace TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Đề án 01. Ảnh: Bá Bính

Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng lên. Các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố, các xã, phường được phân công kết nghĩa luôn chú trọng các giải pháp phát triển kinh tế, quan tâm giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, tập trung triển khai các chương trình, dự án, mô hình kinh tế và các chính sách đối với đồng bào DTTS.

Các cơ quan, đơn vị được phân công kết nghĩa với các làng DTTS đã cùng với địa phương thường xuyên phối hợp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân dân chính ở các làng. Hàng năm phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn chuẩn bị các nội dung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Việc quan tâm phối hợp củng cố, kiện toàn kịp thời hệ thống chính trị ở cơ sở đã giúp cho hoạt động của cán bộ quân dân chính ở các làng có chuyển biến tốt, tích cực thực hiện nhiệm vụ, làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào, cuộc vận động ở địa phương. Đến nay, 100% làng có chi bộ độc lập, 100% chi bộ làng có đủ số lượng đảng viên là người tại chỗ.

Nhờ công tác kết nghĩa, các đơn vị đã đã vận động doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho 98 hộ nghèo, hộ cận nghèo; thăm, tặng quà bằng hiện vật và tiền với tổng trị giá trên 4,5 tỷ đồng; hỗ trợ trên 179 triệu đồng mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân. Đến cuối năm 2022, thành phố còn 248 hộ nghèo và 522 hộ cận nghèo, trong đó số hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 2,16%, số hộ cận nghèo là DTTS chiếm tỷ lệ 3,35%.

Bên cạnh đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chú trọng triển khai thực hiện gắn với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS. Tính đến cuối năm 2022, thành phố có 7 làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại
Link vào Dubai Palace
, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, nêu ra những khó Link Dubai Casino, tồn tại, chia sẻ kinh nghiệm để việc triển khai thực hiện Đề án số 01 mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực hơn cho đồng bào DTTS.

Dịp này, Chủ tịch Dubai Palace TP. Pleiku đã tặng giấy khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Đề án 01 của Ban thường vụ Thành ủy về công tác kết nghĩa với các làng đồng bào DTTS trên địa bàn.

BÁ BÍNH