Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

1.083 ha mía bị bọ hung và xén tóc gây hại

Ngày đăng: 10-05-2006, 04:50 - Lượt truy cập: 492
Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 1.083 ha mía bị bọ hung và xén tóc gây hại (bọ hung gây hại 379 ha, xén tóc gây hại 704 ha), trong đó huyện Kbang bị hại 400 ha, thị xã An Khê và huyện Đăk Pơ bị hại 663 ha, Ia Pa 20 ha.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 1.083 ha mía bị bọ hung và xén tóc gây hại (bọ hung gây hại 379 ha, xén tóc gây hại 704 ha), trong đó huyện Kbang bị hại 400 ha, thị xã An Khê và huyện Đăk Pơ bị hại 663 ha, Ia Pa 20 ha. Hiện các ngành chức năng và các địa phương triển khai các biện pháp phòng trừ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

TIÊN PHƯỚC

Báo Nhà cái