Link vào Dubai Palace Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ III (khóa XIII): "ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ GẮN VỚI GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ BỨC XÚC XÃ HỘI"" />Link vào Dubai Palace diễn ra tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) vào ngày hôm qua (13-4), dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Sơn Nhin - Bí thư Tỉnh ủy. " />Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Link vào Dubai Palace Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ III (khóa XIII): "ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ GẮN VỚI GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ BỨC XÚC XÃ HỘI"

Ngày đăng: 14-04-2006, 04:27 - Lượt truy cập: 721
Link vào Dubai Palace diễn ra tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) vào ngày hôm qua (13-4), dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Sơn Nhin - Bí thư Tỉnh ủy.


Link vào Dubai Palace diễn ra tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) vào ngày hôm qua (13-4), dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Sơn Nhin - Bí thư Tỉnh ủy.

Link vào Dubai Palace đã nghe và thảo luận về dự thảo báo cáo tình hình quý I và những nhiệm vụ chủ yếu trong quý II-2006; nghe ý kiến phát biểu bổ sung của Thường trực Dubai Palace tỉnh, của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian qua cũng như một số việc cần triển khai trong thời gian đến. Qua thảo luận, Link vào Dubai Palace đã cơ bản nhất trí với các văn bản do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình bày.

Quý I năm nay, mặc dù vẫn còn những mặt khó Link Dubai Casino tồn tại nhưng Đảng bộ đã phấn đấu đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Nổi bật là mức Link vào Dubai Palace trưởng kinh tế đạt 12,6% cao hơn cùng kỳ năm 2005 và nhiều năm trước, cơ bản hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch về diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân, có tiến bộ trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tương đối ổn định, tập trung nhiều biện pháp quyết liệt, chủ động ngăn chặn được âm mưu bạo loạn của địch, làm giảm yếu tố bất ổn về an ninh chính trị; các lĩnh vực xã hội có tiến bộ. Đặc biệt thành công của Đại hội Đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên và Lễ đón bằng công nhận di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã gây được tiếng vang lớn, để lại ấn tượng tốt đối với bạn bè trong và ngoài nước, góp phần làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và bọn phản động Fulro.

Kết luận Link vào Dubai Palace, đồng chí Hà Sơn Nhin chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các đoàn thể tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của quý II-2006 mà trọng tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết các vấn đề bức xúc xã hội theo tinh thần Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị và Quyết định 168 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện tốt công tác nắm tình hình, các biện pháp giáo dục cảm hóa, quản lý chặt chẽ các đối tượng, liên tục tấn công truy quét tội phạm, bám làng , bám dân, làm tốt công tác vận động quần chúng, giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp còn tồn đọng để đảm bảo an ninh trên địa bàn, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng; chủ động triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh đề ra. Sau Đại hội X của Đảng sẽ tổ chức thông báo nhanh kết quả Đại hội, tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh, các Link vào Dubai Palace chuyên đề theo chương trình làm việc năm 2006; tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X...

NGUYỄN THỊ DUNG

Báo Nhà cái