Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Kbang ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận mắc ca

Ngày đăng: 22-09-2023, 08:00 - Lượt truy cập: 35

(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Kbang (tỉnh Nhà cái) vừa ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận mắc ca Kbang-Nhà cái.Chế biến sản phẩm mắc ca tại Cơ sở mắc ca Bảo An (tổ 8, thị trấn Kbang). Ảnh: Phạm Ngọc

Theo đó, Dubai Palace huyện Kbang là chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận mắc ca Kbang-Nhà cái, đồng thời ủy quyền cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan quản lý nhãn hiệu. Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, quảng cáo sản phẩm mắc ca có nguồn gốc trên địa bàn huyện Kbang được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận mắc ca Kbang-Nhà cái khi đáp ứng các điều kiện: có hoạt động sản xuất sản phẩm mắc ca nằm trong phạm vi vùng chứng nhận, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về sản xuất, chế biến, kinh doanh…

Sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận gồm: quả mắc ca tươi, hạt mắc ca đã sơ chế và chế biến, hạt mắc ca tẩm ướp hương vị. Dịch vụ mang chứng nhận nhãn hiệu gồm: quảng cáo, mua bán hạt mắc ca đã sơ chế, chế biến, hạt mắc ca tẩm ướp hương vị, quả mắc ca tươi…

Việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận mắc ca Kbang-Nhà cái nhằm đảm bảo chất lượng, duy trì danh tiếng, nâng cao giá trị sản phẩm, hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh mắc ca của địa phương.

PHẠM NGỌC - GLO