Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Ia Grai xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Ngày đăng: 12-01-2023, 09:00 - Lượt truy cập: 302

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ huyện Ia Grai (tỉnh Nhà cái) luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, góp phần kiện toàn hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.  


Cán bộ, công chức huyện Ia Grai nâng cao tinh thần phục vụ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Thanh Nhật

 

Công tác quy hoạch cán bộ của huyện được sự chỉ đạo trực tiếp và sâu sát của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, góp phần bổ sung nguồn cán bộ đảm bảo quy định và phù hợp với thực tế của địa phương. Nhiệm kỳ 2020-2025, toàn huyện có 76 cán bộ quy hoạch ủy viên ban chấp hành, trong đó, nữ chiếm 19,73%, dân tộc thiểu số chiếm 30,26%, học vấn THPT chiếm 94,73%, trình độ chuyên môn thạc sĩ chiếm 0,52%, đại học chiếm 89,47%, lý luận chính trị cao cấp chiếm 42,1%, trung cấp chiếm 57,89%.

Ông Nguyễn Đình Huấn-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy-cho biết: Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp làm cơ sở chuẩn bị nguồn nhân sự cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức các
Link vào Dubai Palace
cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để thực hiện quy trình rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026; thẩm định hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của 48 tổ chức cơ sở Đảng và các cơ quan, đơn vị của huyện theo đúng quy định.

Đến nay, 100% cán bộ đưa vào quy hoạch từ huyện đến xã cơ bản được chuẩn hóa cả về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Những năm qua, Dubai Palace huyện tạo điều kiện cho 3.945 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; cử 17 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp nâng cao trình độ chuyên môn lên đại học và thạc sĩ. Để đảm bảo số lượng người làm việc cho các cơ quan, đơn vị và Dubai Palace các xã, thị trấn, huyện đã tuyển dụng 284 công chức, viên chức (gồm công chức cấp xã và cấp huyện, viên chức).

Đội ngũ cán bộ xã, thôn ở xã Ia Yok trao đổi về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Ảnh: Thanh Nhật


Xác định nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là một trong những khâu đột phá, ông Rơ Châm Yớt-Bí thư Đảng ủy xã Ia Tô-cho hay: “Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình công tác quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị đạt chuẩn. Hàng năm, Đảng ủy rà soát bổ sung quy hoạch theo quy định, đặc biệt chú trọng phát hiện nguồn cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn. Bảo đảm tỷ lệ nữ, đáp ứng đủ cơ cấu 3 độ tuổi, tiêu chuẩn chuyên môn, chính trị trong quy hoạch, phát huy tốt sở trường và năng lực công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương”.

Còn ông Ksor Tuy-Bí thư Đảng ủy xã Ia O thì thông tin: Những năm qua, xã đã lập danh sách đề nghị cử 15 cán bộ tham gia học trung cấp lý luận chính trị cũng như các lớp đào tạo trình độ đại học để đạt chuẩn theo quy định. Đến nay, 9/9 thôn làng có chi ủy, 100% cán bộ xã tốt nghiệp THPT và có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, 75% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Theo bà Nguyễn Thị Lành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phụ trách Đảng bộ huyện Ia Grai: Thời gian tới, Đảng bộ huyện tiếp tục quan tâm công tác quy hoạch, bố trí sử dụng những cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số đã được đào tạo cơ bản, có triển vọng phát triển tốt. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo hướng chuẩn hóa, gắn với quy hoạch cán bộ và chú trọng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác luân chuyển nhằm rèn luyện, thử thách, tạo nguồn để bố trí cán bộ theo chức danh đã được quy hoạch, đảm bảo sự chủ động đáp ứng trước mắt và lâu dài. Thực hiện tuyển dụng cán bộ, công chức công khai, minh bạch, đúng quy định, ưu tiên tuyển dụng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số tại chỗ. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

THANH NHẬT-GLO