Link vào Dubai Palace nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Link vào Dubai Palace lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII" />Link vào Dubai Palace nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Link vào Dubai Palace lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Link vào Dubai Palace được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 11.663 điểm cầu trên toàn quốc với gần 1,2 triệu cán bộ, đảng viên tham dự. Dự và chỉ đạo
Link vào Dubai Palace
có các đồng chí Phạm Minh Chính-Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tại Nhà cái,
Link vào Dubai Palace
được kết nối đến 241 điểm cầu từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn với 7.861 đại biểu." />Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Link vào Dubai Palace nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Link vào Dubai Palace lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày đăng: 05-12-2022, 10:00 - Lượt truy cập: 1897

Sáng 05/12, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Link vào Dubai Palace nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Link vào Dubai Palace lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Link vào Dubai Palace được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 11.663 điểm cầu trên toàn quốc với gần 1,2 triệu cán bộ, đảng viên tham dự. Dự và chỉ đạo
Link vào Dubai Palace
có các đồng chí: Phạm Minh Chính-Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tại Nhà cái,
Link vào Dubai Palace
được kết nối đến 241 điểm cầu từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn với 7.861 đại biểu.Quang cảnh
Link vào Dubai Palace
tại điểm đầu cầu chính tỉnh Nhà cái

Chủ trì tại điểm cầu Hội trường 2/9 (TP. Pleiku) có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Dubai Palace tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Tham dự có các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (hiện đang công tác tại các cơ quan,đơn vị cấp tỉnh); nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ và sĩ quan cấp tướng đã nghỉ hưu (hiện đang sinh sống tại địa bàn thành phố Pleiku); lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Trưởng, phó các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng Dubai Palace tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc các sở; Trưởng, Phó các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; các Hội đặc thù cấp tỉnh; báo cáo viên Trung ương và báo cáo viên Tỉnh ủy (đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo kế hoạch, chương trình
Link vào Dubai Palace
diễn ra trong 02 ngày từ ngày 05-6/12; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên sẽ được nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung cốt lõi, những điểm mới của Nghị quyết Link vào Dubai Palace lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 4 chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050".

Thông qua
Link vào Dubai Palace
nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, của cán bộ đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung các văn kiện Link vào Dubai Palace lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vào cuộc, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra./.

Mai Đào