Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Hội đồng nhân dân huyện Kbang thông qua 6 nghị quyết quan trọng

Ngày đăng: 01-06-2023, 09:00 - Lượt truy cập: 117
(GLO)- Ngày 31-5, HĐND huyện Kbang (tỉnh Nhà cái) đã tổ chức kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.​
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Hồng Hạnh

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua 6 nghị quyết gồm: Nghị quyết về thống nhất danh mục và mức vốn từ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về việc điều chỉnh một số nhiệm vụ chi để đối ứng thực hiện các chương trình MTQG năm 2023; Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2023; Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023; Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông năm 2023 theo Nghị quyết số 280/NQ-HĐND ngày 10-12-2020 của HĐND tỉnh.

Đây là những nghị quyết quan trọng để thực hiện hiệu quả các chính sách, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trong năm 2023 và cho cả giai đoạn 2021-2025.

HỒNG HẠNH