Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Giao ban các sở, ngành khối Khoa giáo-Văn xã quý IV/2022

Ngày đăng: 30-12-2022, 03:00 - Lượt truy cập: 832

​Sáng ngày 30/12, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp giao ban các sở, ngành khối Khoa giáo-Văn xã quý IV/2022. Dự buổi họp giao ban có lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Lao động- Thương binh và Xã hội; Y tế; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Tài chính và lãnh đạo Văn phòng Dubai Palace tỉnh.Quang cảnh buổi họp giao ban

Tại buổi họp, các sở, ngành đã báo cáo về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quý IV và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 của cơ quan, đơn vị. Theo đó, quý IV các ngành trong khối Khoa giáo-Văn xã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, lĩnh vực Văn hoá- Thể thao và Du lịch, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2022 đạt được nhiều kết quả khả quan; quý IV năm 2022, tổng lượt khách tham quan, du lịch đạt 290.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 180 tỷ đồng. Lĩnh vực Y tế, đã chỉ đạo tổ chức triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục để tổ chức dạy học, tổ chức kiểm tra định kì phù hợp với tình hình và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục và điều kiện thực tế của người học. Tính đến nay, toàn tỉnh có 448/761 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 58,87%. Năm 2022, tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo đạt 92,04%; tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi THCS đạt 93,6%. Trong công tác lao động, người có công và xã hội, ước đến hết năm 2022, số lao động được được giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh ước đạt 26.260 lao động, đạt 100,23% kế hoạch. Công tác tuyển sinh và đào tạo nghề toàn tỉnh là 13.738/11.500 người, đạt 119,5% kế hoạch, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 36,95% năm 2021 lên 38,42%. Số người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện trên địa bàn tỉnh đạt 17% so với lực lượng lao động; số người tham gia BHTN đạt 12% so với lực lượng lao động. Tập trung tham mưu đề xuất thực hiện biện pháp phấn đấu đạt tỷ lệ giảm nghèo của năm 2022. Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng, đã được các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp hưởng ứng tích cực và lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng xã hội, trẻ em,…Bên cạnh đó, các sở, ngành cũng tập trung thảo luận những khó Link Dubai Casino, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời,  kiến nghị, đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2023.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận và biểu dương những cố gắng và kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành khối Khoa giáo-Văn xã trong thời gian qua. Năm 2023, đồng chí Phó Chủ tịch Dubai Palace tỉnh yêu cầu các sở, ngành tiếp tục Link vào Dubai Palace cường công tác phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ. Trong đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng ngay kế hoạch, phương pháp, giải pháp, xác định đối tượng để tổ chức thực hiện cho được tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt theo kế hoạch được giao. Dubai Palace Dubai Palace Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tham mưu cho tỉnh quy hoạch lại di tích Tây Sơn Thượng Đạo và tổ chức Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tỉnh Nhà cái. Dubai Palace Dubai Palace Sở Y tế khẩn trương giải quyết ngay tình trạng thiếu thuốc, nợ lương. Dubai Palace Dubai Palace Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Dubai Palace Dubai Palace Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Dubai Palace Dubai Palace Sở Y tế, Dubai Palace Dubai Palace Sở Giáo dục và đào tạo tham mưu cho Dubai Palace tỉnh chương trình chuyển đổi số đối với du lịch, y tế và giáo dục,... Đồng chí Phó Chủ tịch Dubai Palace tỉnh yêu cầu các sở, ngành Khối Khoa giáo-Văn xã khắc phục hạn chế, tồn tại thời gian qua, tiếp tục cố gắng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023./.

Mai Đào