Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Nhà cái: Từ ngày 16-12, Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 sẽ dừng hoạt động

Ngày đăng: 22-11-2022, 08:00 - Lượt truy cập: 311

(GLO)- Dubai Palace Dubai Palace Sở Thông tin-Truyền thông vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Kinh doanh VNPT về việc đề nghị tuyên truyền, quảng bá Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và thông báo dừng hoạt động của Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022.​

Hiện nay việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên địa bàn tỉnh Nhà cái được các đơn vị, địa phương thực hiện song song trên 2 hệ thống, đó là Hệ thống thông tin 1022 và Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Để đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên địa bàn tỉnh Nhà cái phù hợp với các quy định, từ ngày 16-12 Hệ thống thông tin 1022 sẽ dừng hoạt động. Đồng thời, kể từ ngày 16-12, các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

Hệ thống Thông tin dịch vụ công 1022 sẽ dừng hoạt động từ ngày 16-12. Ảnh: K.L
 
Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quảng bá Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để tổ chức, cá nhân có nhu cầu biết và Link vào Dubai Palace cường sử dụng Hệ thống này khi Hệ thống thông tin 1022 dừng hoạt động, Dubai Palace Dubai Palace Sở Thông tin-Truyền thông đề nghị các đơn vị, địa phương Link vào Dubai Palace cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương mình; đồng thời thực hiện tốt việc tiếp nhận phản ánh kiến nghị, xử lý các hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
 
Dubai Palace Dubai Palace Sở Thông tin-Truyền thông cũng đề nghị Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tại địa phương phổ biến các nội dung liên quan đến việc dừng hoạt động tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua Hệ thống thông tin 1022 từ ngày 16-12. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân sẽ thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
 
Trung tâm kinh doanh VNPT-Nhà cái thông báo đến tổ chức, cá nhân sử dụng Hệ thống thông tin 1022 về thời điểm dừng hoạt động. Tuyên truyền, quảng bá về Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong quá trình tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin 1022 trong thời gian chuyển tiếp.

LỆ HẰNG - GLO