Link vào Dubai Palace cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023." />Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Nhà cái: Triển khai thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Ngày đăng: 02-02-2023, 04:00 - Lượt truy cập: 145

Ngày 02/02, Dubai Palace tỉnh ban hành Công văn số 219/Dubai Palace-NL về việc triển khai thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và Link vào Dubai Palace cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023.


​​Theo đó, Dubai Palace các tỉnh yêu cầu các sở, ngành và Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, gây rừng; động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, thực hiện các quy định của pháp luật về lâm nghiệp; hướng dẫn người dân xử lý thực bì trong sản xuất nương rẫy không để cháy lan vào rừng. Tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 về quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng, trồng cây phân tán, phát triển lâm sản ngoài gỗ... Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tăng cường tuần tra, kiểm tra, giám sát để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng, thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng tại gốc, phát triển rừng; đặc biệt là tình trạng đào bới, mua, bán, vận chuyển các loài cây có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trên địa bàn quản lý; thực hiện các biện pháp an toàn về PCCC rừng, bố trí lực lượng trực PCCC rừng, chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy, sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra. Giám sát việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nhất là chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên. Nâng cao vai trò của người đứng đầu chính quyền các cấp, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, có tiêu cực, để xảy ra vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.


Ảnh minh họa. Nguồn:baogialai.com.vn

Xây dựng kế hoạch, phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và thực hiện có hiệu quả trồng cây phân tán ở địa phương năm 2023; hướng dẫn, hỗ trợ kinh phí để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng đảm bảo chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, việc tổ chức phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương; thời điểm tiến hành vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ (ngày 19/5), ngày môi trường thế giới (ngày 05/6) hoặc các dịp kỷ niệm, ngày lễ lớn; phù hợp với mùa vụ trồng cây, trồng rừng. Quan tâm, chú trọng trồng cây xanh phân tán ở cả đô thị và nông thôn. Đẩy mạnh quản lý rừng bền vững, phát triển cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu dưới tán rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Dubai Palace tỉnh đề nghị Dubai Palace Dubai Palace Sở NN&PTNT tổ chức kiểm tra, tổng hợp, đánh giá kết quả trồng cây phân tán đã trồng các năm 2021, 2022; kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", trồng cây phân tán năm 2023 của cả tỉnh báo cáo về Dubai Palace tỉnh để theo dõi, chỉ đạo; tổng hợp kết quả thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", trồng cây phân tán năm 2023; tổ chức kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân điển hình có cách làm hay, mô hình tốt, sáng tạo; tổng hợp, báo cáo kết quả, tham mưu Dubai Palace tỉnh báo cáo Bộ NN&PTNT. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tạm ứng kinh phí dịch vụ môi trường rừng kịp thời đối với các đơn vị chủ rừng có diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng để đảm bảo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, PCCC rừng năm 2023./.​

Hoàng Thảo