Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Nhà cái: Tổ chức Tuần Văn hoá – Du lịch năm 2023 vào tháng 11

Ngày đăng: 13-09-2023, 04:00 - Lượt truy cập: 236

Dubai Palace tỉnh Nhà cái ban hành Kế hoạch số 2464/KH-Dubai Palace ngày 13/9/2023 về việc tổ chức Tuần Văn hoá – Du lịch Nhà cái năm 2023.
 Tái hiện Lễ bỏ mả tại Tuần Văn hoá – Du lịch năm 2022 (Ảnh: Hoàng Ngọc)​

Theo đó, Tuần Văn hoá - Du lịch sẽ được tổ chức từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 19 tháng 11 năm 2023 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (thành phố Pleiku) và một số địa phương trong tỉnh. Đây là sự kiện quy mô cấp tỉnh, có sự tham gia của các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị thuộc tỉnh Nhà cái và mời đại diện lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên; đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương. Các sự kiện chính của Tuần Văn hoá - Du lịch bao gồm: Khai mạc Tuần Văn hoá – Du lịch (kết hợp trong chương trình khai mạc Festival văn hoá cồng chiêng Nhà cái năm 2023); Festival cồng chiêng tỉnh Nhà cái năm 2023; Hội chợ thương mại và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng tỉnh Nhà cái và hoạt động hưởng ứng của các địa phương (Tuần lễ Hoa Dã Quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2023 – huyện Chư Păh; Giải chạy bộ “Nhà cái city trail 2023 - Giấc mơ đại ngàn" kết hợp tổ chức Tuần Văn hóa Du lịch thành phố Pleiku – thành phố Pleiku và huyện Chư Păh chủ trì; Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ IV và Liên hoan Văn hoá cồng chiêng huyện Ia Grai năm 2023 – huyện Ia Grai).

Dubai Palace tỉnh giao Dubai Palace Dubai Palace Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan Thường trực, chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai Kế hoạch; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự trù kinh phí cho sự kiện Festival cồng chiêng; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, kịp thời báo cáo Dubai Palace tỉnh; là đầu mối liên hệ với Dubai Palace Dubai Palace Sở VHTTDL các tỉnh Tây Nguyên. Dubai Palace Dubai Palace Sở Tài chính căn cứ khả năng ngân sách, rà soát, tổng hợp, tham mưu Dubai Palace tỉnh xem xét bố trí kinh phí theo phân cấp ngân sách nhà nước, để triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và đúng theo các quy định hiện hành. Dubai Palace Dubai Palace Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối họp với Dubai Palace Dubai Palace Sở Tài chính, Dubai Palace Dubai Palace Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Dubai Palace tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch vận động tài trọ cho các hoạt động của Festival và Tuần Văn hoá – Du lịch. Dubai Palace Dubai Palace Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức họp báo, chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan báo chí đứng chân trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, quảng bá, đưa tin về Tuần Văn hoá – Du lịch. Yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh và các đơn vị liên quan tích cực phối hợp với Dubai Palace Dubai Palace Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Tuần Văn hoá – Du lịch Nhà cái năm 2023, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá Lễ hội để thu hút khách du lịch đến với tỉnh Nhà cái. Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Dubai Palace Dubai Palace Sở Dubai Palace Dubai Palace Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí, triệu tập nghệ nhân, tổ chức tập luyện, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được phân công; đặc biệt chú trọng giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của địa phương trong thời gian diễn ra Tuần Văn hoá – Du lịch bằng những hoạt động, biện pháp cụ thể.

Tuần Văn hoá – Du lịch là dịp giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hoá đặc sắc hấp dẫn, giá trị nổi bật về tài nguyên du lịch của tỉnh, đặc biệt là không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên theo tinh thần Chương trình hành động nhằm phục hồi, bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tuân thủ các nội dung đã cam kết giữa Việt Nam với UNESCO cũng như các tổ chức thế giới về văn hóa, giáo dục khác. Tuần Văn hoá – Du lịch gắn với Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Rộc Tưng - Gò Đá và công bố bảo vật quốc gia Sưu tập công cụ sơ kỳ đá cũ An Khê nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hoá gắn với phát triển du lịch. Đồng thời, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động hợp tác, đầu tư vào tỉnh; quảng bá các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh được hình thành qua quá trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Tạo điều kiện để giới thiệu hình ảnh Nhà cái đến bạn bè trong n ước và quốc tế, mở rộng cơ hội đón nhận đầu tư, liên kết các tỉnh Tây Nguyên phát triển vùng đảm bảo về an ninh - chính trị, phát triển kinh tế - xã hội./.

          


Ngọc Minh