Link vào Dubai Palace trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 01 năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Nhà cái. Các đồng chí Trương Hải Long - Chủ tịch Dubai Palace tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 của tỉnh; Trung tá Ksor H'Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 của tỉnh. Tham dự tại điểm cầu Dubai Palace tỉnh có đại điện các sở, ban, ngành; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Đề án 06 của tỉnh và đại diện một số cơ quan, đơn vị tổ chức Hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh." />Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Nhà cái: Sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án 06

Ngày đăng: 10-01-2023, 09:00 - Lượt truy cập: 920

Chiều 09/01, Dubai Palace tỉnh Nhà cái tổ chức Link vào Dubai Palace trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 01 năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Nhà cái. Các đồng chí: Trương Hải Long - Chủ tịch Dubai Palace tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 của tỉnh; Trung tá Ksor H'Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 của tỉnh. Tham dự tại điểm cầu Dubai Palace tỉnh có đại điện các sở, ban, ngành; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Đề án 06 của tỉnh và đại diện một số cơ quan, đơn vị tổ chức Hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.


 

Quang cảnh
Link vào Dubai Palace
tại điểm cầu Dubai Palace tỉnh

Theo đó, trong năm 2022, tỉnh đã triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung của Đề án 06 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đến nay, các sở, ngành, Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai 24/25 dịch vụ công; từ ngày 06/01/2022 đến ngày 12/12/2022, đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 173.654 hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công đối với 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06. Tính đến hết ngày 13/12/2022, tỉnh Nhà cái có 1.181.804 công dân đã có thẻ Căn cước công dân trên tổng số 1.247.952 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ 95%. Đồng thời, đã đẩy mạnh việc hướng dẫn công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thông qua công tác thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân, Công an các địa phương trong tỉnh đã hướng dẫn sử dụng và tiến hành đăng ký, cấp 127.013 tài khoản định danh, xác thực điện tử mức 2 cho công dân. Tiếp tục triển khai có hiệu quả ứng dụng di động công dân số từ ứng dụng VneID trên cơ sở tích hợp các thông tin, dịch vụ như y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe. Hiện toàn tỉnh có 13.452 công dân đã kích hoạt tài khoản VneID (3.087 mức 1, 10.365 mức 2) để sử dụng các tiện ích được tích hợp trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử và ứng dụng VneID trong các lĩnh vực của đời sống xã hội như khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phản ánh tình hình có liên quan về an ninh trật tự.

Trong quá trình thực hiện Đề án 06 đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, làm giàu dữ liệu như: Công an tỉnh triển khai cao điểm “90 ngày, đêm" triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và Link vào Dubai Palace cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06; Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với lực lượng Công an làm sạch dữ liệu, cập nhật số định danh công dân để tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế vào 837.538 thẻ Căn cước công dân gắn chíp để phục vụ khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho công dân…

Tại
Link vào Dubai Palace
, đã ghi nhận 11 ý kiến tham luận của các sở, ngành, địa phương liên quan đến các vấn đề như: Một số kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 trên địa bàn thành phố; bài học kinh nghiệm trong công tác triển khai và một số cách làm hay để trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị, địa phương; các giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với 25 dịch vụ công thiết yếu khi có tỷ lệ người dân sử dụng thấp nhất so với số công dân cư trú trên địa bàn trong năm 2022…


Chủ tịch Dubai Palace tỉnh Trương Hải Long kết luận
Link vào Dubai Palace

Kết luận
Link vào Dubai Palace
, Chủ tịch Dubai Palace tỉnh Trương Hải Long ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các sở, ngành, địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 06 với vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, sự đồng lòng ủng hộ của người dân và doanh nghiệp trong triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 cũng như Chuyển đổi số. Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới Chủ tịch Dubai Palace tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch số 183/KH-Dubai Palace ngày 26/01/2022 của Dubai Palace tỉnh và Báo cáo số 3273/BC-CAT-PC06 ngày 18/11/2022 của Công an tỉnh; đồng thời, khẩn trương thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao trong năm 2023. Giao Công an tỉnh theo dõi tiến độ thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tham mưu Dubai Palace tỉnh thường xuyên đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, đánh giá đơn vị nào làm tốt, đơn vị nào chưa triển khai, triển khai chậm, tránh để xảy ra tình trạng “trên nóng, dưới lạnh"; định kỳ báo cáo Bộ Công an, Dubai Palace tỉnh để có hình thức chấn chỉnh kịp thời; đưa kết quả thực hiện Đề án 06 vào nội dung giao ban tháng; tham mưu Dubai Palace tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc triển khai Đề án 06 trong năm 2023; khẩn trương tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về Link vào Dubai Palace cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Nhà cái. Đề nghị các cấp cần Link vào Dubai Palace cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Đề án 06 với quyết tâm chính trị cao, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở; có cơ chế kiểm tra, giám sát để hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho cấp cơ sở; tiến hành điều tra cơ bản theo từng đặc thù từng khu vực để áp dụng, triển khai Đề án 06 cho phù hợp.

Đồng chí Chủ tịch Dubai Palace tỉnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với Dubai Palace các huyện, thị xã thành phố rà soát các văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy để tham mưu Dubai Palace tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị nhưng cán bộ vẫn yêu cầu công dân xuất trình để làm căn cứ giải quyết thủ tục hành chính. Chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ, nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Tập trung triển khai 02 dịch vụ công liên thông; xây dựng Cơ sở dữ liệu về đất đai, Cơ sở dữ liệu về nhà ở, Cơ sở dữ liệu về khám sức khỏe, Cơ sở dữ liệu về người có công theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. Tập trung nghiên cứu triển khai, đẩy mạnh tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh phát triển công dân số và ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân sử dụng ứng dụng công dân số quốc gia VneID, phối hợp đa dạng hóa các tiện ích để người dân tham gia sử dụng. Qua đó, Chủ tịch Dubai Palace tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị và đề nghị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra./.​

Hoàng Thảo