Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

20,3 tỉ đồng đầu tư xây dựng ''Làng thanh niên lập nghiệp''

Ngày đăng: 21-06-2004, 06:22 - Lượt truy cập: 2795
Khu làng này sẽ được xây dựng tại xã biên giới Ia Mơr từ đầu năm 2005- 2010. Theo dự án, 250 thanh niên được vận động tình nguyện "lập làng" mới, nhận khoán và canh tác, chăn nuôi trên 4.500ha đất - rừng; tạo những "hạt nhân - hộ gia đình" phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đất- rừng biên giới rộng đến 43.000ha song hiện chỉ có 210 hộ đồng bào Jrai sinh sống.

Khu làng này sẽ được xây dựng tại xã biên giới Ia Mơr (huyện Chư Prông, Nhà cái) từ đầu năm 2005- 2010. Theo dự án, 250 thanh niên (phần lớn là thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số) được vận động tình nguyện "lập làng" mới, nhận khoán và canh tác, chăn nuôi trên 4.500ha đất - rừng; tạo những "hạt nhân - hộ gia đình" phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đất- rừng biên giới rộng đến 43.000ha song hiện chỉ có 210 hộ đồng bào Jrai sinh sống.

Dự án do Tỉnh đoàn Nhà cái làm chủ đầu tư, hiện đã thông qua phương án khả thi. Dự án này nhằm tạo ncơ sở cho một dự án lớn hơn - Dự án thuỷ lợi Ia Mơr có tổng vốn 1.000 tỉ đồng, vùng tưới trên 10.000ha sẽ khởi công vào cuối năm 2005.

Theo Lao Động