Link vào Dubai Palace thông báo nhanh kết quả Link vào Dubai Palace Trung ương giữa nhiệm kỳ" />Link vào Dubai Palace
trực tuyến toàn tỉnh thông báo nhanh kết quả Link vào Dubai Palace Trung ương 7, khóa XIII (Link vào Dubai Palace giữa nhiệm kỳ). Tham dự Link vào Dubai Palace có các đồng chí Hồ Văn Niên – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Dubai Palace tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Tham dự Link vào Dubai Palace tại điểm cầu chính Hội trường 2/9 có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh." />Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Nhà cái: Link vào Dubai Palace thông báo nhanh kết quả Link vào Dubai Palace Trung ương giữa nhiệm kỳ

Ngày đăng: 25-05-2023, 08:00 - Lượt truy cập: 129

Chiều 24/5 tại Hội trường 2/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức
Link vào Dubai Palace
trực tuyến toàn tỉnh thông báo nhanh kết quả Link vào Dubai Palace Trung ương 7, khóa XIII (Link vào Dubai Palace giữa nhiệm kỳ). Tham dự Link vào Dubai Palace có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Dubai Palace tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Tham dự Link vào Dubai Palace tại điểm cầu chính Hội trường 2/9 có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Quang cảnh Link vào Dubai Palace tại Hội trường 2/9 

Tại
Link vào Dubai Palace
, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cho biết, Link vào Dubai Palace lần thứ 7 (giữa nhiệm kỳ) Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ ngày 15 đến 17/5 tại Hà Nội. Link vào Dubai Palace đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác. Đây là Link vào Dubai Palace có ý nghĩa rất quan trọng thúc đẩy hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhất trí cao với các nội dung trong Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ sau Đại hội XIII của Đảng; phân tích, làm rõ, nêu bật những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh, đối ngoại; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Những kết quả và thành tựu đạt được thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo vững vàng, sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trên cơ sở phân tích, dự báo về bối cảnh, tình hình mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng yêu cầu chỉ đạo tập trung, ưu tiên triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII: Phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội; Link vào Dubai Palace cường quốc phòng, an ninh, tổ chức thật tốt các hoạt động đối ngoại; đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.


Ngọc Minh