Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Nhà cái hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 4 tỷ đồng

Ngày đăng: 24-05-2023, 08:00 - Lượt truy cập: 72
​(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 259/QĐ-Dubai Palace về việc giao nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sử dụng nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Theo đó, Dubai Palace tỉnh giao Dubai Palace Dubai Palace Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, cơ quan, đơn vị hỗ trợ chuyển đổi số cho DNNVV; kinh phí hỗ trợ 1 tỷ đồng. Dubai Palace Dubai Palace Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, cơ quan, đơn vị hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ và tư vấn chuyển giao công nghệ cho DNNVV; kinh phí hỗ trợ 600 triệu đồng.

Dubai Palace tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nguồn ngân sách trung ương trên địa bàn tỉnh năm 2023. Ảnh: Phương Vi

Dubai Palace Dubai Palace Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Xúc tiến đầu tư) chủ trì, phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV; kinh phí hỗ trợ 200 triệu đồng. Dubai Palace Dubai Palace Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực liên kết sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ thông tin, phát triển thương hiệu, kết nối và mở rộng thị trường cấp tỉnh; kinh phí hỗ trợ 1,6 tỷ đồng.

Dubai Palace Dubai Palace Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng; kinh phí hỗ trợ 600 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Dubai Palace Dubai Palace Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện quyết định này; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Dubai Palace tỉnh theo quy định; tuyên truyền, phổ biến các nội dung hỗ trợ DNNVV; phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ DNNVV.

THÙY CHI-GLO