Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Nhà cái: Chấn chỉnh hoạt động phân phối vé xổ số kiến thiết qua Internet

Ngày đăng: 15-09-2023, 10:00 - Lượt truy cập: 121

Ngày 14/9/2023, Dubai Palace tỉnh ban hành Công văn só 2473/Dubai Palace-KTTH chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động phân phối vé xổ số kiến thiết qua Internet.


Dubai Palace tỉnh yêu cầu các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu các nội dung tại Công văn số 9110/BTC-TCNH ngày 24/8/2023 của Bộ Tài chính để triển khai thực hiện, nghiêm túc chấn chỉnh các hoạt động phân phối vé xổ số kiến thiết qua Internet của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Nhà cái triển khai thực hiện công văn số 9108/BTC-TCNH ngày 24/8/2023 của Bộ Tài chính về việc chấn chỉnh hoạt động phân phối vé xổ số truyền thống và tuân thủ quy định của pháp luật trong tổ chức kinh doanh xổ số; tuyên truyền, cảnh báo để người dân nhận thức được vé xổ số bán qua mạng Internet là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn rủi ro cho người mua.


Minh họa, nguồn internet

Trong đó, Dubai Palace tỉnh giao Dubai Palace Dubai Palace Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện rà soát lại việc cấp đăng ký kinh doanh đối với dịch vụ đại lý xổ số trên địa bàn tỉnh đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật xổ số; việc sử dụng các cụm từ như “vé xổ số", “vé số", “Lucky", “Lottery", “mua hộ vé xổ số", “đại lý xổ số", “đại lý xổ số Vietlott" có thể gây hiểu lầm là tổ chức đã đăng ký kinh doanh được phép kinh doanh xổ số, đại lý xổ số. Dubai Palace Dubai Palace Sở Thông tin và Truyền thông, Dubai Palace Dubai Palace Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các trang web, ứng dụng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mua vé xổ số qua Internet trên địa bàn ngoài các trang web ứng dụng, doanh nghiệp đã nêu tại điểm 1 - điểm 6 Phụ lục kèm theo Công văn số 9110/BTC-TCNH ngày 24/8/2023 của Bộ Tài chính. Công an tỉnh, Dubai Palace Dubai Palace Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan Link vào Dubai Palace cường công tác quản lý, nắm bắt tình hình để xử lý hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nghiêm các doanh nghiệp cố tình cung cấp dịch vụ mua hộ/bán vé xổ số qua Internet không đúng quy định của pháp luật và xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; hoặc lợi dụng việc mua hộ vé xổ số để lừa đảo, kinh doanh đánh bạc trái phép, các hành vi in vé xổ số giả, tự mở bảng quay số mở thưởng. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm mang tính chất hình sự chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an điều tra, xử lý./.

Mai Đào