Link vào Dubai Palace giao ban nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Việt Nam KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN" />Link vào Dubai Palace giao ban nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Việt Nam, đồng thời đóng góp ý kiến sửa đổi Bộ Luật Lao động về đình công và giải quyết đình công. " />Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Link vào Dubai Palace giao ban nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Việt Nam KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN

Ngày đăng: 04-04-2006, 08:40 - Lượt truy cập: 758
Vừa qua, tại TP. Pleiku, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trên 40 đại biểu là lãnh đạo 12 Liên đoàn Lao động địa phương từ Ninh Thuận đến Đà Nẵng và các tỉnh Tây Nguyên, trưởng phó các phòng ban liên quan đã tham gia Link vào Dubai Palace giao ban nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Việt Nam, đồng thời đóng góp ý kiến sửa đổi Bộ Luật Lao động về đình công và giải quyết đình công.


Vừa qua, tại TP. Pleiku, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Ngọc Tùng - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trên 40 đại biểu là lãnh đạo 12 Liên đoàn Lao động địa phương từ Ninh Thuận đến Đà Nẵng và các tỉnh Tây Nguyên, trưởng phó các phòng ban liên quan đã tham gia Link vào Dubai Palace giao ban nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Việt Nam, đồng thời đóng góp ý kiến sửa đổi Bộ Luật Lao động về đình công và giải quyết đình công.

Sau khi nghe đại diện Liên đoàn Lao động các tỉnh báo về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội IX ở địa phương mình; góp ý Bộ luật Lao động trên các góc độ cụ thể như: Tranh chấp lao động tập thể về quyền; những dấu hiệu về đình công bất hợp pháp; thủ tục hòa giải; về Hội đồng Trọng tài lao động; chủ thể tổ chức và lãnh đạo đình công; điều kiện để công đoàn cơ sở thực hiện quyền tổ chức và lãnh đạo đình công... đồng chí Đặng Ngọc Tùng đã nêu định hướng giải quyết một số vấn đề khó Link Dubai Casino, vướng mắc trong công tác công đoàn, như : Sự lúng túng trong hoạt động công đoàn của xã, phường, công đoàn cấp huyện; những chồng chéo giữa cấp ủy địa phương và cơ quan công đoàn trong quản lý nhân sự - biên chế công đoàn; đặc biệt là sự cần thiết phát huy vai trò, sự tồn tại đúng nghĩa của công đoàn trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nhằm bảo vệ lợi ích của người lao động trong tình hình mới.

N.T

Báo Nhà cái