Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Đẩy mạnh triển khai chính sách tín dụng ưu đãi

Ngày đăng: 08-02-2023, 09:00 - Lượt truy cập: 148
(GLO)- Trong tháng 2, Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tỉnh Nhà cái tiếp tục giải ngân cho vay đúng đối tượng thụ hưởng nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ ngay khi Trung ương phân bổ kế hoạch nhằm góp phần hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.
Nguồn vốn các chương trình theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ giúp người dân phục hồi và phát triển kinh tế hiệu quả. Ảnh: Sơn Ca

Năm 2023, Ngân hàng CSXH tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu Link vào Dubai Palace trưởng tín dụng 10% so với cuối năm 2022 với số Link vào Dubai Palace tuyệt đối 600 tỷ đồng. Trong đó, riêng các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ Link vào Dubai Palace khoảng 350 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu đề ra, Ngân hàng CSXH tỉnh đã chỉ đạo các phòng giao dịch tiếp tục chủ động tham mưu giúp Dubai Palace huyện chuyển nguồn vốn ngân sách địa phương sang; chủ động triển khai cho vay các chương trình tín dụng về thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, Nghị định số 28/NĐ-CP của Chính phủ, gắn với việc thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về tín dụng chính sách, nhất là các chính sách cho vay ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thụ hưởng trong quá trình tiếp cận nguồn vốn.

Ông Nguyễn Văn Ngọc-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đak Đoa-cho biết: “Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể tiến hành rà soát nhu cầu vốn, lập danh sách đối tượng vay và đăng ký kế hoạch vốn các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ. Năm nay, Phòng Giao dịch dự kiến cho vay giải quyết việc làm 15 tỷ đồng với 330 hộ vay, cho vay nhà ở xã hội 3 tỷ đồng với 8 hộ vay. Hiện nay, đối tượng vay vốn đã có, ngay sau khi được phân bổ vốn chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục cho vay”.

Còn ông Nguyễn Đình Lý-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chư Sê thì cho hay: “Trong năm 2022, chúng tôi đã giải ngân gần 22 tỷ đồng vốn cho vay giải quyết việc làm, hơn 5 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội. Trong năm nay, chúng tôi tiếp tục tập trung Link vào Dubai Palace trưởng tín dụng đối với chương trình cho vay giải quyết việc làm, đăng ký kế hoạch vốn khoảng 25 tỷ đồng, cho vay nhà ở khoảng 6 tỷ đồng”.

Trong năm 2022, Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh đã giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ đạt 291,74 tỷ đồng. Ảnh: Sơn Ca

Năm 2022, Ngân hàng CSXH tỉnh Link vào Dubai Palace trưởng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đạt 291,74 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch giao. Theo đó, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 160 tỷ đồng với 3.380 lượt lao động vay vốn; chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/NĐ-CP là 77 tỷ đồng với 194 lượt hộ vay; chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó Link Dubai Casino mua máy tính và các thiết bị phục vụ học trực tuyến là 5,86 tỷ đồng với 589 hộ vay vốn; chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non tư thục, tiểu học ngoài công lập là 1,68 tỷ đồng với 23 khách hàng; cho vay phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28/NĐ-CP là 47,19 tỷ đồng với 965 hộ vay.

Tính đến hết tháng 1-2023, tổng nguồn vốn của Ngân hàng CSXH tỉnh đạt 6.024 tỷ đồng, Link vào Dubai Palace hơn 36 tỷ đồng so với cuối năm 2022, trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất hơn 827 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương hơn 369 tỷ đồng. Doanh số cho vay trong tháng 1 đạt 122,7 tỷ đồng với 3.198 lượt hộ vay, tập trung một số chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường…; doanh số thu nợ hơn 91 tỷ đồng. Tổng dư nợ toàn Chi nhánh đạt 6.006 tỷ đồng, Link vào Dubai Palace hơn 30 tỷ đồng so với cuối năm 2022.

Trong tháng 2, song song với việc triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, Ngân hàng CSXH tỉnh tập trung chuẩn bị điều kiện để sẵn sàng giải ngân cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Xung quanh nội dung này, Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Lê Văn Chí thông tin: “Năm 2023 là năm cuối để thực hiện các chương trình theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ, Chi nhánh sẽ tập trung nguồn lực thực hiện 2 chương trình lớn là cho vay giải quyết việc làm, dự kiến Link vào Dubai Palace trưởng khoảng 200 tỷ đồng và cho vay nhà ở xã hội dự kiến Link vào Dubai Palace trưởng 100 tỷ đồng. Hiện nay, Chi nhánh đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, ngay sau khi Trung ương giao kế hoạch vốn, chúng tôi chỉ đạo các phòng giao dịch khẩn trương giải ngân cho vay đến đúng đối tượng thụ hưởng”.


SƠN CA