Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Đảm bảo 100% TTHC được công bố, công khai, đúng hạn trên Cơ sở dữ liệu quốc gia

Ngày đăng: 01-11-2022, 09:00 - Lượt truy cập: 251
​(GLO)- Văn phòng Dubai Palace tỉnh Nhà cái vừa có Công văn số 2490/Dubai Palace-NC về đôn đốc thực hiện công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Đức Thụy
 
Theo đó, thực hiện văn bản số 6936/VPCP-KSTT ngày 14-10-2022 của Văn phòng Chính phủ đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6-10-2022 của Chính phủ, Dubai Palace tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Dubai Palace các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, bảo đảm 100% TTHC được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Cổng Dịch vụ công của tỉnh.
 
Cụ thể, Dubai Palace tỉnh yêu cầu Dubai Palace Dubai Palace Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành và đưa vào vận hành chính thức Hệ thống thông tin giải quyết TTHC trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa của tỉnh.
 
Đồng thời, Dubai Palace Dubai Palace Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đồng bộ kết quả giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện, bảo đảm 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

TRẦN ĐỨC-GLO