Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nhà cái lần thứ XIV thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 27-02-2011, 12:00 - Lượt truy cập: 3860
​Sau 3 ngày (từ ngày 4 đến 6-10) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao và trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2010-2015) đã thành công tốt đẹp.

​Sau 3 ngày (từ ngày 4 đến 6-10) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao và trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2010-2015) đã thành công tốt đẹp.