Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Xuất 300 tấn gạo hỗ trợ thiếu đói giáp hạt tại Nhà cái

Ngày đăng: 21-06-2004, 06:30 - Lượt truy cập: 2844
Tin từ Bộ LĐTBXH ngày 16.6, Bộ này vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ xuất 300 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Nhà cái để hỗ trợ các hộ dân thiếu đói giáp hạt, chủ yếu cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ gia đình chính sách.

Tin từ Bộ LĐTBXH ngày 16.6, Bộ này vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ xuất 300 tấn gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Nhà cái để hỗ trợ các hộ dân thiếu đói giáp hạt, chủ yếu cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ gia đình chính sách.

Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận. Việc xuất gạo sẽ được thực hiện trong tháng 6.2004.

Theo Lao Động