Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Chư Pưh: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt gần 74% kế hoạch

Ngày đăng: 22-09-2023, 08:00 - Lượt truy cập: 111
​(GLO)- 

Nhờ chủ động triển khai các giải pháp về mặt hồ sơ, thủ tục đấu thầu cũng nhưng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng ngay từ đầu năm nên tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Chư Pưh (tỉnh Nhà cái) đến thời điểm này đạt tỷ lệ tương đối cao, chiếm gần 74% kế hoạch vốn năm 2023.


Theo kế hoạch, năm 2023, Ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng huyện Chư Pưh được giao hơn 76 tỷ đồng để đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở trên địa bàn. Trong đó, vốn cân đối theo tiêu chí tỉnh quyết định đầu tư 230 triệu đồng; vốn ngân sách Trung ương 30 tỷ đồng; nguồn vốn tỉnh phân cấp hơn 17,7 tỷ đồng; nguồn tiền sử dụng đất huyện 7,2 tỷ đồng; nguồn kiến thiết thị chính, tồn quỹ ngân sách, Link vào Dubai Palace thu ngân sách, tiết kiệm chi dự toán hàng năm và các nguồn hợp pháp khác 4,5 tỷ đồng; nguồn hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa gần 3,2 tỷ đồng; nguồn hỗ trợ huyện nông thôn mới hơn 10,4 tỷ đồng…

Trường Mẫu non 2-9, xã Ia Hla đã hoàn thành và đưa vào phục vụ ngay từ đầu năm học mới 2023-2024. Ảnh: Q.T

Cụ thể, Ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng huyện đã triển khai thực hiện 15 công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; trong đó, có 12 công trình khởi công mới, 3 công trình chuyển tiếp từ năm 2022.

Tính đến thời điểm này, khối lượng thực hiện các dự án hơn 43,6 tỷ đồng, đạt 57% tổng khối lượng; giải ngân được gần 65,2 tỷ đồng, đạt gần 74% tổng kế hoạch vốn năm 2023. Hiện đã có 6/15 công trình hoàn thành, tiến hành nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng.

Ông Lê Văn Thạch-Giám đốc Ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng huyện Chư Pưh-cho biết: “Để tỷ lệ giải ngân đến cuối năm đạt trên 95% tổng kế hoạch vốn năm 2023, chúng tôi đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, tập trung làm việc với các đơn vị nhà thầu để tháo gỡ khó Link Dubai Casino, vướng mắc trong quá trình thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Thường xuyên kiểm tra chất lượng công trình cũng như đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đúng kế hoạch đề ra…”.

QUANG TẤN-GLO