Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Tăng công suất các nhà máy xi măng

Ngày đăng: 04-04-2006, 08:43 - Lượt truy cập: 664
Hiện trên địa bàn tỉnh có 2 nhà máy sản xuất xi măng với công suất 14,2 vạn tấn/năm và đến nay các nhà máy phát huy vượt công suất.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 2 nhà máy sản xuất xi măng với công suất 14,2 vạn tấn/năm và đến nay các nhà máy phát huy vượt công suất. Thực hiện lộ trình của Chính phủ về việc tiến tới ngừng hoạt động các nhà máy xi măng lò đứng vào năm 2010, các nhà máy xi măng lò đứng trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi công nghệ từ lò đứng sang lò quay trước năm 2010, nâng công suất Nhà máy Xi măng Nhà cái từ 6 vạn tấn/năm lên 25 vạn tấn/năm; Nhà máy Xi măng Sông Đà - Ia Ly từ 8,2 vạn tấn/năm lên 35 vạn tấn/năm, góp phần phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng của tỉnh và phục vụ cho nhu cầu trên địa bàn.

MAI ĐÀN

Báo Nhà cái