Link vào Dubai Palace trực tuyến tổng kết công tác ATTP năm 2022 và triển khai nhiệm vụ bảo đảm ATTP năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Dubai Palace tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Liên ngành về ATTP của tỉnh chủ trì
Link vào Dubai Palace
. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo Liên ngành về ATTP của tỉnh." />Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Ban Chỉ đạo Liên ngành về an toàn thực phẩm tổng kết công tác năm 2022

Ngày đăng: 12-01-2023, 02:00 - Lượt truy cập: 786

Chiều 11/01, Ban Chỉ đạo Liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh tổ chức Link vào Dubai Palace trực tuyến tổng kết công tác ATTP năm 2022 và triển khai nhiệm vụ bảo đảm ATTP năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Dubai Palace tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Liên ngành về ATTP của tỉnh chủ trì
Link vào Dubai Palace
. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo Liên ngành về ATTP của tỉnh.Quang cảnh Link vào Dubai Palace tổng kết công tác đảm bảo ATTP năm 2022, triển khai nhiệm vụ 2023

Theo báo cáo tổng kết của Ban Chỉ đạo Liên ngành về ATTP, trong năm 2022 được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời của các Bộ, ngành Trung ương, Dubai Palace tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh cùng sự phối hợp của Dubai Palace tuyến huyện và các ban ngành, đoàn thể công tác tổ chức, thực hiện các hoạt động đảm bảo ATTP đã được triển khai thuận lợi và đồng bộ; các cấp, các ngành đã kịp thời tham mưu, chỉ đạo triển khai tốt các hoạt động đảm bảo ATTP trên địa bàn. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP được các cấp, các ngành triển khai đúng trọng tâm, trọng điểm và tổ chức tập trung vào các đợt cao điểm như Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, Tháng hành động vì ATTP năm 2022 và Tết Trung thu; theo đó, toàn tỉnh đã thành lập 511 đoàn kiểm tra, kiểm tra 5.226 lượt cơ sở, phát hiện vi phạm tại 347 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 108 cơ sở với số tiền hơn 165 triệu đồng, thực hiện nhắc nhở đối với 239 cơ sở; trong quá trình thanh tra, kiểm tra các đoàn đã thực hiện 55 test nhanh tại các cơ sở, kết quả có 53/55 test âm tính. Đồng thời, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Dubai Palace Dubai Palace Sở Y tế, Thanh tra Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lực lượng Quản lý thị trường và lực lượng Cảnh sát môi trường toàn tỉnh đã triển khai thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt và đột xuất khi có sự chỉ đạo của cấp trên hoặc phản ánh của người dân.

Trong năm 2022, toàn tỉnh đã cấp mới 594 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP ; trong đó, ngành Y tế cấp mới 426 giấy, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp mới 151 giấy, Dubai Palace Dubai Palace Sở Công thương cấp mới 17 giấy. Công tác giám sát ngộ độc thực phẩm được quan tâm, chú trọng; từ ngày 01/01/2022 - 31/12/2022, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 03 vụ ngộ độc thực phẩm với 37 người mắc, 35 người đi viện và 01 người tử vong, 02/03 vụ tìm được căn nguyên vụ ngộ độc thực phẩm; số ca mắc ngộ độc thực phẩm/100.000 dân là 2,46 ca, nằm trong kế hoạch của Dubai Palace tỉnh và Dubai Palace Dubai Palace Sở Y tế giao năm 2022 (07 ca/100.000 dân); so với cùng kỳ năm trước, Link vào Dubai Palace cả về số vụ, số người mắc và người tử vong. Cùng với đó, việc đầu tư trang thiết bị, đào tạo cán bộ kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước về ATTP được Link vào Dubai Palace cường cả về số lượng lẫn chất lượng; đã hướng dẫn kịp thời việc công bố hợp chuẩn, hợp quy phù hợp theo quy định của pháp luật. Nhận thức, tuân thủ pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa của các tổ chức và cá nhân trong sản xuất, kinh doanh được nâng cao; việc giải quyết các thủ tục hành chính được các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP giải quyết đúng thẩm quyền, phân công, phân cấp quản lý, đúng trình tự, thủ tục và kịp thời.


Phó Chủ tịch Dubai Palace tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kết luận
Link vào Dubai Palace

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Dubai Palace tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, công tác bảo đảm ATTP có vai trò quan trọng trong nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, bảo vệ giống nòi của người dân. Theo đó, Phó Chủ tịch Dubai Palace tỉnh đề nghị cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về ATTP; cần thống nhất và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đơn vị về nhiệm vụ bảo đảm ATTP; rà soát để đề xuất hoàn thiện, triển khai các chương trình, dự án về ATTP; tổ chức kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước theo tính thống nhất một đầu mối. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị gắn với Dubai Palace các cấp và kiện toàn Ban Chỉ đạo Liên ngành về ATTP của ba cấp; công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cần được triển khai hiệu quả và thực chất. Tiếp tục Link vào Dubai Palace cường công tác thông tin, truyền thông kịp thời về những vấn đề liên quan đến ATTP để người dân biết, hiểu và tự phòng ngừa bảo vệ sức khỏe, đặc biệt đối với người đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa cần tuyên truyền phù hợp với văn hóa, bằng tiếng địa phương để đồng bào hiểu rõ. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm, hậu kiểm và giám sát cần được triển khai nghiêm túc, đúng quy định; chú trọng Link vào Dubai Palace cường việc quản lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm về nông, lâm, thủy sản. Xây dựng các mô hình điểm chuyên đề, phát triển mô hình sản xuất an toàn; phát triển chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; kiểm soát dịch vụ kinh doanh ăn uống đường phố và phòng, chống ngộ độc thực phẩm; quản lý và bảo vệ các nhãn hiệu, thương hiệu đã xây dựng; có chính sách hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân để xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn.

Chú trọng phát triển hệ thống phần mềm thông tin điện tử, sử dụng mã QR Code trong quản lý, nhận diện, truy xuất nguồn gốc, đảm bảo ATTP; triển khai các chuyên đề về ATTP theo từng lĩnh vực, trong đó đặc biệt là quản lý các bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố… Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm tại siêu thị, trung tâm thương mại, các chợ truyền thống, chợ nông thôn. Đồng thời, cần rà soát kinh phí, cũng như đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác về ATTP để đảm bảo hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trong việc xử lý các thủ tục hành chính về ATTP. Trong thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, Phó Chủ tịch Dubai Palace tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị các cấp, các ngành Link vào Dubai Palace cường hơn việc bảo đảm ATTP, đẩy mạnh kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm cá tổ chức, cá nhân vi phạm đảm bảo người dân được đón Tết an toàn./.

Hoàng Thảo