Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Thủ tục hành chính

Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá

Thẩm quyền giải quyết:
Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực:
Lĩnh vực thống kê:
Lĩnh vực thủy sản
Cách thức thực hiện:
Trình tự thực hiện:
Thành phần hồ sơ:
Thời hạn giải quyết:

19 ngày làm việc

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Lệ phí:

Chưa quy định

Kết quả thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Quầy số 05 - Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nhà cái.

Địa chỉ: Số 17 Trần Hưng Đạo - Tp.Pleiku - tỉnh Nhà cái.


Đối tượng thực hiện:
Yêu cầu hoặc điều kiện:
Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.​