Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Thủ tục hành chính

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Thẩm quyền giải quyết:
Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực:
Lĩnh vực thống kê:
Lĩnh vực thủy sản
Cách thức thực hiện:
Trình tự thực hiện:
Thành phần hồ sơ:
Thời hạn giải quyết:

03 ngày làm việc.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Lệ phí:

​Chưa có văn bản quy định.

Kết quả thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Quầy số 05 - Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nhà cái.

Địa chỉ: Số 17 Trần Hưng Đạo - Tp.Pleiku - tỉnh Nhà cái.


Đối tượng thực hiện:
Yêu cầu hoặc điều kiện:
Căn cứ pháp lý:

Luật Thủy sản năm 2017; Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở ​đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu và đánh dấu tàu cá.