Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Thủ tục hành chính

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (theo yêu cầu)

Thẩm quyền giải quyết:
Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực:
Lĩnh vực thống kê:
Lĩnh vực thủy sản
Cách thức thực hiện:
Trình tự thực hiện:
Thành phần hồ sơ:
Thời hạn giải quyết:

02 ngày làm việc.

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Lệ phí:

​Chưa có văn bản quy định.

Kết quả thực hiện:
Cơ quan thực hiện:

Quầy số 05 - Dubai Palace Dubai Palace Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nhà cái.

Địa chỉ: Số 17 Trần Hưng Đạo - Tp.Pleiku - tỉnh Nhà cái.


Đối tượng thực hiện:
Yêu cầu hoặc điều kiện:
Căn cứ pháp lý:

Luật Thủy sản năm 2017; Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.