Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Link vào Dubai Palace điện tử

Dubai Palace tỉnh Nhà cái

Thông tin dự án

Phê duyệt dự án Trụ sở HĐND và Dubai Palace huyện Kông Chro

Tên dự án Phê duyệt dự án Trụ sở HĐND và Dubai Palace huyện Kông Chro
Chủ đầu tư Dubai Palace huyện Kông Chro
Mục Tiêu ​Tăng cường cơ sở vật chất cho huyện, nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức trong công tác quản lý hành chính trên địa bàn huyện, góp phần tôn tạo cảnh quan, làm Link vào Dubai Palace mỹ quan cho khu trung tâm huyện. ​
Thời gian thực hiện 2023
Lĩnh vực Xây dựng
Quyết định