Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In

Về việc tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập tỉnh Nhà cái (24/5/1932 - 24/5/2022), công bố di sản thiên nhiên thế giới, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh

Ngày đăng: 29-04-2022, 12:00 - Lượt truy cập: 1198

​Ngày 28/4/2022, Dubai Palace tỉnh ban hành Kế hoạch số 827/KH-Dubai Palace về việc tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập tỉnh Nhà cái (24/5/1932 - 24/5/2022), công bố di sản thiên nhiên thế giới, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu của tỉnh. Nội dung xem file đính kèm dưới đây:


Dubai Palace tỉnh