Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace

Link vào Dubai Palace: Website Chính Thức - Link Mới Nhất Hôm Nay 2023

Sign In
Khu công nghiệp
  • Khu công nghiệp Tây Pleiku Ngày đăng: 07/12/2016

  • Khu công nghiệp Trà Đa Ngày đăng: 07/12/2016 ​Chính phủ đã có công văn số 1590/CP-CN ngày 14/11/2003 cho phép thành lập khu công nghiệp Trà đa tỉnh Gia lai, uỷ quyền cho Chủ tịch Dubai Palace tỉnh Gia lai phê duyệt dự án đầu tư KCN Trà Đa.

  • 1 - 2